Puhelin +358 50 383 7720

Mikko Helkiö HTM-/JHTT-tilintarkastaja
CIA, CGAP, CRMA, CCSA -sisäinen tarkastaja

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan palvelut

  • Sisäiset tarkastus-, arviointi- ja konsultointipalvelut
  • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnit ja itsearviointien facilitoinnit.
  • Sisäisen tarkastuksen ulkoiset laatuarvioinnit (External Quality Assessment) sekä organisaation suorittamien laadun itsearviointien ulkoiset auditoinnit (External Quality Validation).
  • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutukset ja kehittäminen

Resurssimme kattavat seuraavat IIA:n kansainväliset ammattitutkinnot ja –sertifioinnit:

CIA = Certified Internal Auditor

CGAP = Certified Government Auditing Professional

CRMA = Certification in Risk Management Assurance

CCSA = Certification in Control Self Assesment

 

 

Kuntasektorin sisäinen tarkastus ja erityistarkastukset

Helkiö Audit Oy:n erityisosaamista on kuntasektorin sisäisen tarkastus. Palvelumme avulla kunnilla ja kuntayhtymillä on mahdollisuus saada käyttöönsä kuntasektorin sisäisen tarkastuksen ammattitarkastaja, jolla on monipuolinen käytännön kokemus kunnan sisäisen tarkastuksesta niin johtavana viranhaltijana kuin palveluntuottajanakin.

 

Sisäisen tarkastuksen palvelumme sopivat erityisesti tilanteisiin, joissa kunnan ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista rekrytoida omaa sertifioitua sisäistä tarkastajaa tai jossa kunnan omalle sisäisen valvonnan tai tarkastuksen toiminnolle halutaan kokenut sertifioitu ammattitarkastaja lisäresurssiksi tukemaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja kehittämistä. Toimintatapa sopii myös seurakuntien ja seurakuntayhtymien sisäisen tarkastuksen järjestämistavaksi.

 

Erityistarkastuksia toteutetaan silloin, kun havaitun epäkohdan johdosta on tarve teettää ulkopuolinen riippumaton tarkastus toiminnan säännöstenmukaisuudesta, sisäisen valvonnan toimivuudesta, kehittämiskohteista ja kehittämissuosituksista. Toimeksiannon voi tilata joko kunnan sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaava tilivelvollinen ylin johto tai tarkastuslautakunta. Tarkastusraportti tukee johdon tai tarkastuslautakunnan päätöksentekoa jatkotoimenpiteistä päätettäessä.

Sisäisen tarkastuksen ulkoiset laatuarvioinnit

Sisäisen tarkastuksen ammattistandardeissa (IIA:n standardit) säädetään sisäisen tarkastuksen laadunarviointien toteuttamisesta. Ammattistandardin 1312 –ulkoiset arvioinnit mukaan ”pätevän ja riippumattoman arvioijan tai arviointiryhmän tulee toteuttaa ulkoinen arviointi vähintään kerran viidessä vuodessa”.

 

Helkiö Audit Oy:n IIA:n kouluttama ja akkreditoima laadunarvioija (Accreditation in Quality Assessment/Validition) toteuttaa laatuarvionnit. Ammattistandardien mukaiset toteutustavat ovat joko arvioijan kokonaan toteuttama ulkoinen laatuarviointi tai laatuarvioijan toteuttama organisaation itse suorittaman sisäisen laatuarvioinnin auditoinnin. Laatuarvioinneissa noudatetaan IIA:n laaduntarkastusmanuaalia, johon huomioidaan tarkastuksen kohteen ja sen toimialan erityispiirteet.

 

Laatuarviointien tavoitteena on tuottaa ulkopuolinen riippumaton arvio siitä, että sisäisen tarkastuksen toiminto

  • toimii IIA:n standardien mukaisten sisäisen tarkastuksen määritelmän, eettisten sääntöjen ja ammattistandardien kanssa yhteneväisen toimintaohjeen mukaisesti
  • toimii tuloksellisesti ja tehokkaasti
  • tuottaa sidosryhmien mielestä lisäarvoa ja kehittää organisaation toimintaa.